Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Locaties
Oog in Al, Zuilen
en Lombok

Gehoorproblemen

Eerst dachten we dat onze zoon ons voor de gek hield, wanneer hij niet reageerde als ik zei dat hij op moest ruimen. Nu blijkt dat hij ons nauwelijks hoorde!
Moeder van Melvin, een slechthorend kind van 2 jaar

  • Gehoorproblemen bij kinderen
  • Middenoorontsteking
  • Auditieve verwerkingsproblematiek

Gehoor vormt de basis voor een goede spraak- en taalontwikkeling. Als je goed kunt horen, kun je iemand goed verstaan. Wordt je gehoor slechter, dan zal je een ander minder goed begrijpen of bij doofheid niets meer kunnen verstaan. Omdat gehoor zo nauw verbonden is aan de spraak- en taalontwikkeling, kan een logopedist helpen als je gehoorproblemen hebt.

Gehoorproblemen bij kinderen

Als je kind minder goed hoort, kan dat invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Je kind leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen en leert spreken door de eigen klanken bij te sturen, zodat dit gaat lijken op de taal die hij of zij hoort.

Met minder goed gehoor bij je kind, reageert het minder goed op de eigen taal en op de taal vanuit de omgeving. De boodschap van de ander komt niet helemaal over en de eigen spraak is niet altijd verstaanbaar. Dit kan leiden tot problemen in de communicatie, zoals een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Een verminderd gehoor kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een verkoudheid of oorontsteking. Maar er kunnen ook grotere gevolgen zijn als je gehoorschade hebt.

Onze logopedisten controleren het gehoor van je kind om een goed beeld te vormen van de problematiek. Als we gehoorproblemen vaststellen, verwijzen we je kind naar de huisarts. De huisarts bepaalt of een bezoek aan de KNO-arts of een audiologisch centrum nodig is om een nauwkeurige diagnose te stellen. Logopediepraktijk Huijts kan vervolgens helpen bij het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren spraakafzien (liplezen).

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is. De huisarts zal het kind naar de kno-arts verwijzen, eventueel volgt onderzoek in een audiologisch centrum. Voor meer informatie over aangeboren slechthorendheid zie:

www.nvvs.nl/foss

www.fenac.nl

Middenoorontsteking

Middenoorontstekingen die gepaard gaan met vocht in het middenoor kunnen slechthorendheid veroorzaken. De grootte van het gehoorverlies wordt vooral bepaald door de mate van vochtophoping in het middenoor. Het gehoorverlies is licht tot matig van aard (tussen 0 en 50 dB) en bedraagt gemiddeld 20 dB.

Middenoorontstekingen komen bij jonge kinderen veel voor; na 5 a 6 weken zijn de klachten meestal voorbij en het kind hoort weer goed. Kinderen die in de eerste levensjaren regelmatig middenoorproblemen met gehoorverliezen hebben, kunnen problemen krijgen in de spraak- en taalontwikkeling. Een kind leert de spraak en taal immers door het luisteren naar zijn omgeving en door het imiteren van het voorbeeld dat zijn omgeving aanbiedt. Door het verminderde gehoor is het kind hiertoe onvoldoende in staat. In de spraak vallen dan vooral uitspraakproblemen op. In de taal kunnen woordenschat en zinsbouw zich minder goed ontwikkelen. Wisselende gehoorverliezen kunnen op school de leerprestaties negatief beïnvloeden. En doordat het kind zich steeds moet inspannen om goed te horen, kunnen ook gedragsproblemen optreden.

Een medische ingreep, zoals het plaatsen van middenoorbuisjes (trommelvliesbuisjes), kan bij kinderen met een vaak terugkerende middenoorontsteking noodzakelijk zijn. De kno-arts verricht deze ingreep.

Hierin wordt zowel het luisteren als de spraak en de taal getraind. Dit gebeurt zoveel mogelijk in een spelsituatie. Het ademen door de neus is belangrijk voor een juiste functie van het middenoor. Indien nodig leert de logopedist het kind door de neus te ademen. De behandeling wordt meestal met goed resultaat beëindigd. Dit hangt af van de duur, de mate en de aard van het gehoorverlies.

Auditieve verwerkingsproblemen

Als ik aan Kas vraag of hij zijn laarzen en jas wil opruimen, hangt hij alleen zijn jas op de kapstok en laat hij zijn schoenen gewoon in de kamer staan.
Moeder van Kas, een kind van 6 jaar met auditieve verwerkingsproblemen

Als je kind niet goed lijkt te luisteren, mondelinge opdrachten niet of deels uitvoert, niet lijkt te onthouden wat er gezegd wordt, zonder dat er sprake is van slechthorendheid, dan is er mogelijk sprake van auditieve verwerkingsproblemen. Je kind kan dan wel horen, maar minder goed verstaan in moeilijke luistersituaties, zoals in een drukke klas of tijdens een gesprek met het geluid van de radio op de achtergrond.

Nadat je oren geluid hebben opgevangen, moet dit in je hersenen nog verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen in de verwerking van geluiden, klanken en spraak. Het belangrijkste kenmerk is dat de luisterproblemen verminderen zodra het geluid beter van kwaliteit is, zoals in een-op-een situaties zonder storende achtergrondgeluiden.

Een vroegtijdige herkenning van auditieve verwerkingsproblemen is erg belangrijk, aangezien een moeizame auditieve verwerking kan leiden tot spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen. De auditieve functies spelen namelijk een grote rol bij het leren lezen en spellen.

Als je twijfelt of je kind moeite heeft met de auditieve verwerking, kunnen onze logopedisten onderzoek doen naar de auditieve vaardigheden van je kind. Een uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak vanaf 6 jaar afgenomen. Voor een uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen zoeken wij de samenwerking met een audiologisch centrum op.

Naast onderzoek helpen onze logopedisten je kind omgaan met luisterproblemen door het trainen van de auditieve vaardigheden, het aanleren van compenserende vaardigheden en het begeleiden van de omgeving van je kind om zo de luistersituaties te optimaliseren.

Hier kunt u zich of uw kind aanmelden

Aanmelden
clock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram