Wat is logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot problemen op het gebied van:

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen op een van deze gebieden problemen ondervinden. Preventieve logopedie zorgt ervoor dat problemen vroegtijdig worden gediagnosticeert en behandeld.

Voor een goede behandeling en afstemming met de omgeving van een kind, werken we veel samen met andere disciplines, scholen en begeleiders.

Kinderen worden in hun totaliteit bekeken met daarbij meegenomen dat geen enkel kind zich hetzelfde ontwikkeld en hier soms zijn eigen manier voor heeft. Professionele hulp kan bijdragen aan een snelle diagnose zodat vertraging of verstoring van de ontwikkeling snel gediagnosticeerd wordt en behandeling kan worden ingezet.

 

Locaties Logopediepraktijk Huijts

bottom