Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Locaties
Oog in Al, Zuilen
en Lombok

Specialismen

Logopedie bevat vele onderdelen. Wij zijn gespecialiseerd in onderstaande gebieden:

 • Jonge, niet of nauwelijks sprekende kinderen
 • Dysfatische ontwikkeling met behulp van de methode Tan-Söderbergh
 • Fonologische problemen / Hodson & Paden
 • Articulatieproblemen
 • Logopedie en tandheelkunde (methode OMFT)
 • Myofunctionele Therapie in theorie en praktijk (gebruik van trainers)
 • Slikstoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen en taaltherapie (ook bij meertaligheid)
 • Beginnende geletterdheid bij kleuters (o.a. Wijs met letters)
 • Auditieve verwerkingsproblematiek (LINC)
 • Sensorische Informatieverwerking (SI)
 • Kinderen met neurologische spraak-, taal- en gedragsstoornissen
 • Autisme en aanverwante stoornissen
 • Stotteren
 • Gebarentaal
 • Alternatieve communicatie
 • Syndroom van Down

Hier kunt u zich of uw kind aanmelden

Aanmelden
clock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram