Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Locaties
Oog in Al, Zuilen
en Lombok

Afasie

Mijn moeder heeft een beroerte gehad en nou zegt ze steeds de verkeerde woorden
Jan, zoon van een mevrouw van 82 jaar

Ook op latere leeftijd kun je te maken hebben met taalproblemen, ook al heb je daar van jongs af aan geen moeite mee gehad. Taalproblemen bij volwassenen treden op na bijvoorbeeld een hersenbloeding, wat tot gevolg heeft dat je de taal niet goed meer begrijpt, met incomplete zinnen (telegramstijl) spreekt of als je verkeerde woorden in de verkeerde situatie gebruikt.

Afasie

Dit kan optreden na een beroerte, hersentumor of een ongeval. Een taalstoornis door een hersenletsel is Afasie. Het komt vaker bij oudere mensen voor, maar ook bij jongeren met hersenletsel.

Met Afasie kun je problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, met zelf spreken, lezen of schrijven. De ernst van het hersenletsel bepaalt de vorm van Afasie. En niet iedereen met Afasie heeft de bovengenoemde problemen.

Onze logopedisten zullen door middel van onderzoek de specifieke taalproblemen in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomst starten we een behandeling om de communicatie te verbeteren. De therapie verlenen we niet alleen aan de persoon met hersenletsel, maar ook aan de mensen die dichtbij staan. Ook zij leren hoe je het beste communiceert bij hersenletsel, zodat je elkaar beter begrijpt.

Het resultaat van de behandeling is moeilijk te voorspellen. De uitkomst hangt van veel factoren af. Verbetering in de taalontwikkeling is al merkbaar in de eerste drie maanden van het herstel.

Na logopedie in het revalidatiecentrum en later in de praktijk heb ik veel moeten oefenen om mijn taal weer terug te vinden. We zijn nu 1 jaar verder en ik kan weer praten, al gaat het nog niet zo snel als voorheen en ik word er ook wel sneller moe van. Toch ben ik nu al blij met dit resultaat.
Tiny, 67 jaar

We onderscheiden:

 • Afasie van Broca of expressieve afasie: het spreken van de patiënt is moeizaam en niet vloeiend; het taalbegrip is vrij goed;
 • Afasie van Wernicke of receptieve afasie: het spreken van de patiënt is vloeiend (maar vrij oppervlakkig); het taalbegrip is slecht; er zijn veel versprekingen;
 • Anomische afasie: er zijn veel woordvindingsproblemen;
 • Globale afasie: zeer ernstige afasie: de patiënt gebruikt alleen stereotype uitingen; het taalbegrip is ernstig gestoord. In de praktijk blijkt de afasie meestal een mengvorm van deze vier typen.

Indicaties voor verwijzing:

Logopedisch onderzoek en therapie is geïndiceerd wanneer na een hersenbeschadiging een patiënt

 • problemen heeft met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal;
 • zich niet of slecht kan uiten in gesproken en/of geschreven taal;
 • woordvindingsproblemen heeft.

Logopedische therapie:

De logopediste kan een kort of juist uitgebreider onderzoek doen naar de mogelijkheden en beperkingen van de taal van de afasiepatiënt.

De logopedische begeleiding kan bestaan uit:

 • het informeren van de afasiepatiënt en zijn omgeving over de afasie en alle mogelijke bijkomende problemen;
 • het begeleiden van de afasiepatiënt en zijn omgeving in het proces van acceptatie;
 • het leren aan de patiënt en zijn omgeving hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren;
 • het zo nodig en zo mogelijk aanbieden van ondersteunde communicatiemogelijkheden;
 • het verbeteren van de expressieve en receptieve taal, zowel gesproken als geschreven.

Hier kunt u zich of uw kind aanmelden

Aanmelden
clock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram