Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Locaties
Oog in Al, Zuilen
en Lombok

Imke Siecker

Mijn naam is Imke Siecker en in juni 2020 ben ik officieel afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben allround opgeleid, u kunt dus met diverse logopedische problematiek bij mij terecht.

Aan het einde van de opleiding logopedie heb ik mij ook een half jaar verdiept in de Nederlandse Gebarentaal en na mijn afstudeerstage bij Logopediepraktijk Huijts , dependance SO Lux (ZML), ben ik hier nu werkzaam.

Passie

Vanuit  mijn persoonlijke achtergrond, de opleiding en eerdere stages was het mij al vrij snel duidelijk dat ik graag met kinderen met een verstandelijke beperking wil werken. Deze doelgroep heeft vaak te maken met complexe problematiek. Ieder kind en iedere behandeling is anders. Hierdoor is het een uitdaging om zowel het kind als zijn/haar omgeving zo goed mogelijk te begeleiden. Praten lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is echter niet voor iedereen het geval. Problemen met spreken en taalvaardigheid kunnen zorgen voor problemen in het functioneren. Hierbij is het dan ook belangrijk dat er gerichte stimulering en ondersteuning wordt geboden. Dit kan met ondersteunende communicatie (o.a. pictosystemen, foto’s, Nederlands ondersteund met gebaren).

Doel

De doelgroep ‘zeer moeilijk lerend’ vind ik fantastisch om mee te werken. Ik help hen graag om te groeien binnen hun mogelijkheden en hun talenten te ontwikkelingen, zodat zij makkelijker contact leggen met hun omgeving. Hierbij vind ik het belangrijk om te werken vanuit de mogelijkheden van het kind in plaats vanuit de beperkingen.

DTL gecertificeerd

Ik ben DTL gecertificeerd en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Bovendien sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag

Hier kunt u zich of uw kind aanmelden

Aanmelden
clock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram